دانلود کتابهای جدید : 

کتابهای صوتی ادبی

دانلود کتاب صوتی عوارف المعارف

توضیحات:

دانلود کتاب صوتی عوارف المعارف کتاب عوارف المعارف که شھرت جھانی را برای سهروردی به ارمغان آورد و از طرف دیگر در بیشتر نقاط از قلمرو اسلام این کتاب آنچنان اھمیت داشته که تدریس این کتاب به عنوان شرط اول تأسیس خانقاه به شمار می‌رفته است، که از نظر منابع عرفانی جزء امھات کتاب است به گونه‌ای که این اثر بسیار منظم و دقیق طرح شده و این در حالی است که در کتاب‌ھای عرفانی معمولاً نظم ندارند.کتاب عوارف المعارف در زمان خود سهروردی به فارسی ترجمه شده است و قدیمی‌ترین ترجمه فارسی آن ظاھراً ھمان است که اسماعیل بن عبد المؤمن در سال ۶۵۵ ه کرده است و کار آقای قاسم انصاری ھم تصحیح انتقالی ترجمه ابو منصور بن اصفھانی متعلق به قرن ھفتم بوده است.

دانلود متن زیبای صوتی بانو

توضیحات:

دانلود متن زیبای صوتی بانو بانو از خودت دست نکش خودت چتر باش خودت ابر باش خودت باران. شک نکن که خدا نابغه بوده که تورا آفریده، بی خیال بندگانش که دنیای زنانه ات را نادیده گرفته اند. بانو این دفعه سر سفره ،تو نان گرم بخور. اصلا تمام زیتونهای دنیا هم مال تو. این دفعه که دلت گرفت بغض نکن .آواز کن .با صدای بلند برای گرمی دلت بخوان . دیگر هیچ وقت تنهایی ات را با گریه نشان نده.

دانلود کتاب صوتی داستان سیاوش

توضیحات:
سیاوش از ازدواج زنی از سلاله گرسیوز با کیکاووس زاده شد. کیکاووس، سیاوش را به رستم سپرد؛ رستم، در زابلستان، سیاوش را آیین سپاه راندن و کشورداری آموخت. چون سیاوش از زابلستان به کاخ پدر بازآمد، کاووس وی را نواخت و به شادی آمدن فرزند جشنی برپا کرد. سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کیکاووس، شیفته سیاوش شد چنان که در نهان، پیکی به سوی سیاوش فرستاد و او را به شبستان شاهی فراخواند؛ سیاوش نپذیرفت. روز دیگر، سودابه نزد شهریار رفت و از وی دستوری خواست که سیاوش را به شبستان بفرستند تا وی از میان دختران همسری برای خود برگزیند. سیاوش، به ناچار به شبستان رفت. در بار سوم، سودابه، سیاوش را به نزد خویش فراخواند اما سیاوش برآشفت و به تلخی از آنجا برخاست. سودابه، کاووس را باخبر کرد و سیاوش را متهم ساخت.

کتاب صوتی عشق ، تولد دوباره از مولوی

توضیحات:
مولانا خطاب به انسان عاشق و شاد فریاد می زند که زندگی میدان شادی هاست:
ای طربناکان ز مطرب التماس می کنید 
سوی عشرت ها روید و میل بانگ نی کنید 
شهسوار اسب شادی ها شوید ای مقبلان 
اسب غم را در قدم های طرب ها پی کنید 
زان می صافی ز خم وحدتش ای باخودان 
عقل و هوش و عاقبت بینی همه لاشیء کنید 
نوبهاری هست با صد رنگ گلزار و چمن 
ترک سرد و خشک و ادباری ماه دی کنید 
کشتگان خواهید دیدن سربریده جوق جوق 
ایها العشاق مرتدید اگر هی هی کنید 
سوی چینست آن بت چینی که طالب گشته اید 
این چه عقلست این که هر دم قصد راه ری کنید 
در خرابات بقا اندر سماع گوش جان 
ترک تکرار حروف ابجد و حطی کنید 
از شراب صرف باقی کاسه سر پر کنید 
فرش عقل و عاقلی از بهر لله طی کنید 
از صفات باخودی بیرون شوید ای عاشقان 
خویشتن را محو دیدار جمال حی کنید 
با شه تبریز شمس الدین خداوند شهان 
جان فدا دارید و تن قربان ز بهر وی کنید

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه صوتی طنین ایرانی بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد