جدیدترین کتابهای گویا : 

دانلود کتاب صوتی استاد قالی باف ( داستان کودکانه)

توضیحات :
داستان این کتاب صوتی از این قرار است: مرد ثروتمندی بود که چندین کارگاه قالی بافی داشت و در هر کارگاه تعداد زیادی مشغول به کار بودند. این مرد استادکار پیری داشت که چندین سال در کارگاه او کار کرده بود و در فن قالی بافی مهارتی منحصر به فرد داشت. مرد ثروتمند به حکیمی علاقه زیادی داشت و روزی به اصرار از او خواست تا از کارگاهش دیدن کند. حکیم پذیرفت و به دیدار مرد ثروتمند رفت. هنگام بازدید از کارگاه قالی بافی حکیم دید که پسر مرد ثروتمند که بسیار مغرور و از خود راضی می نمود با تندی به استاد کار پیر دستوراتی می دهد و …

دانلود نمایشنامه صوتی زنی که زیاد می دانست

توضیحات:
با دسیسه های منصور دوانیقی، خلیفه عباسی بواسطه زهری که در غذای امام جعفر صادق(علیه‌السلام) ریخته شد، این امام به شهادت رسید. او برای اینکه بعد از شهادت امام، هر نوع آشوب را بخواباند به محمد بن سلیمان، فرماندار مدینه دستور داد جانشینان او را در دم گردن بزند اما خبر نداشت که امام شهید، پنج نفر را به عنوان وصی معرفی کرده که نام منصور نیز بین آنها قرار داشت.

دانلود کتاب صوتی زندگینامه آیت الله علوی گرگانی

توضیحات:
شرح حال و زندگی نامه «آیت الله علوی گرگانی» از دوران کودکی تا حال از زبان خود معظم له

دانلود رایگان سرود زیبای کودکانه رودخانه

توضیحات:
آب آب آب، آب اومد، کدوم آب؟ / آبی که تووی جوی بود، پرید و رفت تووی رود

دانلود سرود شاد کودکانه بچه های شاد

توضیحات:
می ریم به اون دور دورا / می چینیم از صحرا گل / خورشید درخشان / صحرا همه پر گل