جدیدترین کتابهای گویا : 

دانلود سرود زیبای آمد اذان ، آمد اذان

دانلود سرود زیبای آمد اذان ، آمد اذان

توضیحات:
سرود زیبای «آمد اذان» ویژه کودکان عزیز ایران زمین که عاشق سخن گفتن با خدای مهربان هستند(آمد اذان، آمد اذان؛ از روزن دیوار من، از گنبد نیلوفری تا خلوت بسیار من؛ در هر نسیم بی کران روحم رها جانم وزان، مستی رسید از هر کجا، آمد اذان، آمد اذان)