دانلود کتابهای جدید : 

Stephen Rabley

دانلود کتاب گویای داستان خارجیThe Fireboy

توضیحات کتاب:
این داستان درباره پسرکی به نام "هاپو" است که در سرزمین مصر باستان و در زمانملکه  "کلئوپاترا" زندگی می کرد . پدر "هاپو" به نام "باک" مالک کارگاه کوچکی بود کهدر زمینه  ساختن لوازم زینتی و اثاثیه از جنس طلا مهارت داشت و "هاپو" در کارها بهپدرش کمک می کرد .  او که پسری زبل و بسیار باهوش بود ، هر روز در کنار کوره آتشبه کمک وسیله ای با دستۀ بلند قرار می گرفت تا بتواند با فاصله مناسب از گرمای آتش کارکند . 

دانلود کتاب گویای Marcel And The Withe Star

http://irtanin.com/Images/Site/News/Dastan/Khareji/Marcel.jpg

توضیحات کتاب:
Marcel is a French mouse who is a very fine secret detective. Thieves steal the famous Whit Star diamond ring which belongs to the opera singer, zaza Dupont. But Marcel is determined to return it to he

دانلود رایگان کتاب گویا Marcel And The Mona Lisa

توضیحات کتاب:
مارسل" یک موش فرانسوی بسیار باهوش و کنجکاو است . او دوستان زیادی در پاریس شهرمحل زندگیش دارد که یکی از آنها "سیلین" نام دارد . "سیلین" موش بسیار زیبایی است که در هنرنقاشی مهارت فراوانی دارد . "سیلین" لانه خود را در موزه "لوور" جائیکه بسیاری از آثار تاریخیجهان  نگهداری می شوند ، ساخته است و "مارسل" اغلب شب ها برای خوردن شام با او به آنجامی رود .

دانلود رایگان کتاب صوتی Maisie And The Dolphin

توضیحات:
Maisie lives in the Caribbean. She is sad because her parents haven't got enough money to keep their animal hospital going, but her friendship with a dolphin leads to a discovery which changes everything. "Penguin Readers" is a series of simplified novels, film novelizations and original titles that introduce students at all levels to the pleasures of reading in English. Originally designed for teaching English as a foreign language, the series' combination of high interest level and low reading age makes it suitable for both English-speaking teenagers with limited reading skills and students of English as a second language.

دانلود کتاب صوتی Blue Moon Valley

توضیحات:

LiSun is living happily in Blue Moon Valley but her grandmother things it is tie for her to go to the big city and work in her uncle s circus. The Emperor s visit to the cirus changes Li Sun s Life and she has to make some difficult decisions. br>Readers are simplified texts desgned in association with Longman, the world famous educational publisher, to provide a step – by – step approachto the joys of reading for pleasure. The series includes original stories, contemporary titles beased on today s best -selling media hits, and easily accessible versions of the literary classics published around the world. Each book has an interoduction and extensive activity material. They are published at seven levels from Easystarts (200 worlds) to advanced (3000 words).

 

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه صوتی طنین ایرانی بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد